Verilen Seminerler, Yazılan Raporlar

 VERİLEN SEMİNERLER

 • İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Turquality İnsan Kaynakları Seminerleri (Galatasaray Üniversitesi – Progrup Danışmanlık)

 • İnsan Kaynakları Sertifika Programı ( Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi)

 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Turquality Stratejik Planlama Seminerleri (Galatasaray Üniversitesi – Progrup Danışmanlık)

 • Mülakat Teknikleri

 • Stratejik Yönetim

 • Liderlik ve Takım Çalışması

 • Temel Müzakere Teknikleri

 • Toplam Kalite Yönetimi

 • Değişim ve Farkındalık

 • İletişim, Liderlik ve Motivasyon

 • Beden Dili

YAZILAN RAPORLAR

 • SWOT Analizi Telif Raporu

ARAMA KONFERANSLARI

 • SWOT Analizi