Makaleler

Makalelere ulaşmak için aşağıda verilen linkleri kullanabilirsiniz.

2018

Canan Çetin and Ezgi Dede, “The Effect of Perceived Stress Dimensions on Self-Efficacy and Job Burnout of Public School Teachers”, Archives of Business Research, Vol.6, No.4, 2018.

Pelin Vardarlıer, Canan Çetin ve Damla Karaköy , “Özgeçmişlerin Biçimsel Özelliklerinin Göz İzleme Yöntemiyle Değerlendirilmesi: İdeal Özgeçmiş Biçimi Nasıl Olmalıdır?”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, Cilt.9, Sayı.22, 2018.

2017

Şermin Şenturan, Canan Çetin and Tülay Demiralay, “An Investigation of the Relationship Between Role Ambiguity, Role Conflict, Workplace Friendship and Loneliness at Work”, International Journal of Business and Social Science, Vol.8, No.5, 2017.

Kerem Toker, Canan Çetin, Burcu Güven ve Baki Aksu, “Örgüt Yapısının Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkisi Üzerine Lojistik Sektöründe Bir Araştırma”, Journal of Current Researches on Social Sciences, Cilt.7, Sayı.4, 2017.

Ayşegül Düzgün ve Canan Çetin, “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütsel Performans Arasındaki İlişkide Rekabet Stratejilerinin Aracı Etkisi: Antalya İli Örneği”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICMEB17 Özel Sayısı, 2017.

Baki Aksu, Gökhan Akandere, Canan Çetin ve Tülay Demiralay, “Türkiye Acısından Meslek Yüksekokullarının Önemi ve Öğrenci Tutumlarının Değerlendirilmesi”, Cilt.7, Sayı.2, 2017.

Andaç Toksoy, Canan Çetin and Tülay Demiralay, “Organizational Change Effect On Innovative Work Behaviour”, Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business Economics Journal, Vol.11, 2017.

Canan Çetin ve Çağla Güven, “Çalışanların Yöneticilerine Duydukları Güvenin Ses Davranışına Olan Etkisi ve Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, Cilt.12, Sayı. 48, 2017.

İlknur Uçar, Canan Çetin, Şermin Şenturan ve Tülay Demiralay, “Örgüt Kültürü ve Bilgi Paylaşımı İlişkisi: Katılım Bankacılığı Sektörü Üzerinde Bir Araştırma”, Research Journal of Business and Management , Cilt.4, Sayı.3, 2017.

Erkan Taşkıran, Canan Çetin, Tülay Demiralay, Baki Aksu, Mehmet Emin Okur, Burcak Vatansever ve H. Necla Keleş, “Üniversite Öğrencilerinin Sahip Olduğu Değerler Üzerine Bir Araştırma”, Research Journal of Business and Management , Cilt.4, Sayı.2, 2017.

Erkan Taşkıran, Canan Çetin, Ata Özdemirci, Baki Aksu and Meri İstoriti, “The Effect of the Harmony Between Organizational Culture and Values on Job Satisfaction”, International Business Research, Vol.10, No.5, 2017.

Canan Çetin, Nilüfer Vatansever Toylan, Öznur Aydıner Çakırel and Yasin Çakırel, “Paternalistic Leadership and Psychological Well-Being: The Mediating Role of Meaningful Work”, FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences, No.10, 2017.

2016

Canan Çetin ve  Serol Kayalar, “X, Y ve Z Kuşağı Öğrencilerin Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Algıları Üzerine Bir Araştırma”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt.14, Sayı.28, 2016.

Yaren Zengin ve Canan Çetin, “Kişiye Özgü (İdiosinkratik) Anlaşmalar Üzerine Bir Literatür İncelemesi”, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Cilt.7, Sayı.14, 2016.

Yaren Zengin ve Canan Çetin, “Kişiye Özgü (İdiosinkratik) Anlaşmalar Üzerine Bir Literatür İncelemesi”, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Cilt.7, Sayı.14, 2016.