Kitaplar

Kitap sunumları ve test soruları isteğe bağlı paylaşılmaktadır. Lütfen kendi üniversitenize ait mail adresiniz aracılığıyla talep ediniz.

Kitaplarla ilgili detaylara verilen kapak resimlerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İnsan Kaynaklarının Eğitimi ve Geliştirilmesi

İnsan Kaynakları Yönetiminin Temelleri

İnsan Kaynakları Yönetimi

Raymond A. Noe, İnsan Kaynaklarının Eğitimi ve Geliştirilmesi, Canan Çetin (çev.), İstanbul: Beta Akademik Yayıncılık, 2. Baskı, 2009.

David A. Chenzo, Stephen P. Robbins ve Susan L. Verhulst, İnsan Kaynakları Yönetiminin Temelleri, Canan Çetin ve M. Lütfi Arslan (çev.), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 1. Baskı, 2017.

İrge Şener ve Melisa Erdilek Karabay (Ed.), İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara: Palme Yayınevi, 2019. ( Gary Dessler 15. Baskıdan Çeviri)

İnsan Kaynakları Yönetimi

Konaklama İşletmelerinde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Mülakat: Teori, Süreç ve İlkeler

Canan Çetin, Esra Dinç Elmalı ve M. Lütfi Arslan, İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul: Beta Akademik Yayıncılık, 7. Baskı, 2019.

Canan Çetin,”Eğitim ve Gelişim Sistemleri”, Haluk Tanrıverdi ve Arif Yılmaz, Konaklama İşletmelerinde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi içinde,  Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 1.Baskı, 2016.

Canan Çetin ve M. Lütfi Arslan, Mülakat, İstanbul: Beta Akademik Yayıncılık, 2014.

Enhancing Customer Experience in the Service Industry A Global Perspective

Canan Çetin, Melisa Erdilek Karabay, Esra Dinç Özcan and Erkan Taşkıran, “The Effect of Personality Traits on Organizational Silence: A Research on Service Industry”, Levent Altinay and Surya Poudel (Ed.), Enhancing Customer Experience in the Service Industry: A Global Perspective , Cambridge Scholar Publishing, 2016.

İŞLETME YÖNETİMİ

Temel İşletmecilik

Meslek Yüksekokulları İçin Temel İşletmeciliğe Giriş

Canan Çetin ve M. Lütfi Arslan, Temel İşletmecilik, 8. Baskı, İstanbul: Beta Akademik Yayıncılık, 2018.

Canan Çetin, Meslek Yüksekokulları İçin Temel İşletmeciliğe Giriş, İstanbul: Beta Akademik Yayıncılık, 2. Baskı, 2015.

Toplam Kalite Yönetimi

Müzakere Teknikleri

Örgüt Yönetimi: Bir Derleme

Canan Çetin ve M. Lütfi Arslan, Toplam Kalite Yönetimi, İstanbul: Beta Akademik Yayıncılık, 6.Baskı, 2017.

Canan Çetin ve M.Lütfi Arslan, Müzakere Teknikleri, İstanbul: Beta Akademik Yayıncılık, 5. Baskı, 2013.

Canan Çetin ve Yasemin Torun, “Örgütsel Sinizm”,  Örgüt Yönetimi: Bir Derleme içinde, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2015.

Canan Çetin ve Ali İhsan Yılmaz, “Whistleblowing ( Kanuna Aykırı ve Etik Olmayan Davranışın İhbarı)”,  Örgüt Yönetimi: Bir Derleme içinde, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2015.