Eğitimler

Vermekte olduğum eğitimler aşağıdaki gibi listelenmiştir.

 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Turquality İnsan Kaynakları Seminerleri (Galatasaray Üniversitesi – Progrup Danışmanlık)
 • İnsan Kaynakları Sertifika Programı ( Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi)
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Turquality Stratejik Planlama Seminerleri (Galatasaray Üniversitesi – Progrup Danışmanlık)
 • Mülakat Teknikleri
 • Stratejik Yönetim
 • Liderlik ve Takım Çalışması
 • Temel Müzakere Teknikleri
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Değişim ve Farkındalık
 • İletişim, Liderlik ve Motivasyon
 • Beden Dili
 • İş Analizi
 • İş Tanımları
 • İş Değerlendirmesi
 • Örgüt Şeması
 • Zaman Yönetimi
 • Toplantı Yönetimi
 • Davranış Kazandırma
 • Ekip Oluşturma ve Delegasyon
 • Özgüvenle İletişim Kurma
 • Öğrenen Örgütler      
 • Yeni Yönetim Yaklaşımları