Bilimsel Bir Yayın Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Doktora ve yüksek lisansta tez, makale, bildiri, poster v.b. bir bilimsel yayın hazırlarken mutlaka tüm akademik camia tarafından kabul görmüş olan belli yayın standartlarına ve kurallarına dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu standartlar ve kurallar hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz bir kaç tavsiyeyi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bilimsel araştırma ve çalışmalarınızda dikkat etmeniz gereken önemli konulardan birisi bilim etiği kurallarını ihlal edecek durumlarda kalmanızdır. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmamanız için her tür bilimsel araştırma, çalışma, yayın ve etkinliklerde uyulması gereken bilim etiği kurallarını Yükseköğretim Kurulu’nun web sitesinde de yayınladığı “Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Etiği Yönergesi”nden dikkatle okumalı ve bilgi sahibi olmalısınız. Bu yayına direkt olarak ulaşmak için ise aşağıdaki linke tıklayınız.

http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18187

Marmara Üniversitesi personeli ve öğrencileri tarafından yapılan her türlü yayınlarda kaçınılması gereken yayın etiğine aykırı eylemleri Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün web sitesinden “Marmara Üniversitesi Yayın Etik Kurulu Yönergesi” başlığı ile bulabilirsiniz. Bu yayına direkt olarak ulaşmak için ise aşağıdaki linke tıklayınız.

http://dosya.marmara.edu.tr/sbe/mevzuat/Yayin_Etik_Kurulu_Yonergesi.pdf

Tez ya da proje çalışmalarınızda kendi enstitünüzce belirlenmiş olan “Tez ve Proje Yazım Kılavuzu”nda belirtilen kriterlere uygun olacak şekilde bir çalışma yapmanız son derece önemlidir. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayınlanan ve geçerliliğini sürdüren “Tez ve Proje Yazım Kılavuzu”nu Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün web sitesinden  online olarak bulabilirsiniz. Direkt olarak ulaşmak için ise aşağıdaki linke tıklayınız.

http://dosya.marmara.edu.tr/sbe/enstit%C3%BC_formlar/yonetmelik_yonerge/tez_yazim_klavuzu.pdf

Akademik bir yayın hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususların anlatıldığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) tarafından yayınlanan videolu anlatımları ve hatta anlatım yapan değerli hocalarımızın sunumlarını kurumun kendi sitesinden “Akademik Yayın Hazırlama Materyalleri” başlığı altından edinebilirsiniz. Direkt olarak ulaşmak için ise aşağıdaki linke tıklayınız.

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-akademik-yayin-hazirlama-materyalleri